Sứ lót đường hàn DongIL Korea

900.000 -960.000 960.000 -1.020.000 

  • Model: WS-601, WS-601B (rãnh dẹt)
  • Công nghệ Korea
  • Thương hiệu: DONG IL ENG CO., LTD
  • Sản xuất: Việt Nam

Xem thêm

Hỗ trợ online