240.000 250.000 

  • Size: Ø8.0 * 305mm
  • Qty: 50 Ea/box
  • Xuất xứ: China

Xem thêm

Hỗ trợ online