300.000 340.000 

  • Size:  Ø4.0 * 305mm
  • Qty: 100Ea/minbox
  • Xuất xứ: China

Xem thêm

Hỗ trợ online