-13% insulator hanto

Cách điện 350A – 500A Hanto

14.00016.000
Qty: Hộp 20 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-8% chụp khí 350a pana

Chụp khí 350A Gas Nozzle

95.000125.000
Qty: Hộp 5 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-18% Chụp khí 350A Hanto Korea

Chụp khí 350A Hanto Korea

34.000 28.000
Qty: Hộp 20 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-8% Gas nozzle 500A hanto

Chụp khí 500A Hanto Korea

70.000 65.000
Qty: Hộp 20 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-5% Chụp khí 501D -Gas nozzle

Chụp khí 501D – Gas Nozzle

46.000 44.000
Qty: Bịch 5 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-12% Cổ cong 350A - 500A panasonic

Cổ cong 350A – 500A Swan Neck

40.00045.000
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-15% swan neck 350a hanto

Cổ cong 350A Hanto Korea

105.000 90.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-14% swan neck 500a hanto

Cổ cong 500A Hanto Korea

110.000 95.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-13% Cò súng hàn CO2

Cò súng hàn Mig/Co2 Hanto

16.000 14.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-20% Công tắc mỏ hàn CO2

Công tắc On/Off súng hàn Hanto

25.000 20.000
Qty: Bịch 50 cái
Thương hiệu: SUNG JIN
Xuất xứ: Korea
-17% Công tắc súng hàn CO2

Công tắc On/Off súng hàn Pana

30.000 25.000
Qty: Bịch 100 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-13% Dây khí súng hàn Mig/C02

Dây khí súng hàn CO2 Hanto

40.000 35.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-17% Dây khí súng hàn CO2

Dây khí súng hàn Mig/CO2

30.000 25.000
Qty: Bịch 50 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-9% Dây ruột gà Hanto

Dây ruột gà Hanto – Spring Liner

64.00068.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-13% Dây ruột gà súng hàn mig panasonic

Dây ruột gà Pana – Spring Liner

35.00045.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-8% Giắc cắm 2 chân Korea

Giắc cắm 25-2P súng hàn Hanto

70.000 65.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-25% Giắc cắm 2 chân mỏ hàn Mig

Giắc cắm 2Pin súng hàn Pana

40.000 30.000
Qty: Bịch 50 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-10% Nối bép hàn 501D - Tip holder

Nối bép hàn 501D – Tip holder

20.000 18.000
Qty: Bịch 100 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-23% Ốp đuôi súng hàn panasonic

Ốp đuôi súng hàn Pana

45.000 35.000
Qty: Bịch 5 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-16% Handle grip torch 500A hanto

Ốp tay cầm súng hàn Hanto

95.000 80.000
Qty: Bịch 5 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-19% Ốp trước súng hàn panasonic

Ốp tay cầm súng hàn Pana

55.000 45.000
Qty: Bịch 5 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-5% Ruột dẫn dây hàn 501D - liner

Ruột dẫn dây hàn 501D – Liner

40.00050.000
Qty: Bịch 1 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-15% sứ 24kd

Sứ chia khí 24KD 36KD

60.00085.000
Qty: Hộp 10 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-29% Sứ chia khí 350a - 500a

Sứ chia khí 350A – 500A Pana

5.0008.000
Qty: Bịch 100 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-17% Sứ chia khí 501D - Ceramic gas diffuser

Sứ chia khí 501D – Ceramic 501D

12.000 10.000
Qty: Bịch 100 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China