Mỏ thổi than 1000A Hanto Korea

 
 

1.400.000 1.480.000 

  • Dòng cắt: 800A-1000A
  • Thương hiệu: Hanto.
  • Xuất xứ: Made in Korea.

Xem thêm

Hỗ trợ online