• Chúng tôi có gần như đầy đủ vật tư về Hàn Mig. Phụ kiện, linh kiện máy hàn.
  • Các loại Mỏ – súng hàn Mig từ 350A – 500A, với các kiểu kết nối khác nhau như: kiểu pana, kiểu KD, kiểu OTC…, chiều dài từ 3M đến 5M.
  • Các loại linh kiện máy hàn Mig: bo mạch điện tử, phụ kiện bộ cấp dây.
-9% contact tip 1.2mm

Béc hàn Mig 1.2mm – Contact tip

100.000110.000
Qty: Hộp 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-10% béc hàn mig 36kd

Béc hàn Mig 24KD – 36KD

90.000100.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-22% béc hàn mig 350a Cucrzr

Béc hàn Mig 350A CUCRZR

50.00055.000
Qty: Bịch 20 Cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-12% béc hàn tự động SUB

Béc hàn tự động SUB 4.0mm

90.000 80.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-20% Bép hàn Mig M8x30mm

Bép hàn Mig M8x30 – Contact tip

150.000 120.000
Qty: Vỉ 10 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-15% Biến trở chiết áp đơn 5K

Biến trở đơn 5K TOCOS B502

105.000 90.000
Qty: Hộp 20 cái
Thương hiệu: TOCOS
Xuất xứ: China
-13% Bộ cấp dây máy hàn Mig/CO2 350A/500A Panasonic Xám

Bộ cấp dây máy hàn Mig 500A Pana

2.050.000 1.800.000
Qty: Hộp 1 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-12% Bo mach điều khiển KRii-500A

Bo mạch máy hàn KRII 500A

1.350.000 1.200.000
Qty: Hộp 1 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-13% insulator hanto

Cách điện 350A – 500A Hanto

14.00016.000
Qty: Hộp 20 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-20% Cách điện 350A

Cách điện 350A – Insulator

150.000 120.000
Qty: Hộp 10 cái
Thương hiệu: JUEYUANTAO
Xuất xứ: China
-7% Cách điện 500A

Cách điện 500A – Insulator

160.000 150.000
Qty: Hộp 10 cái
Thương hiệu: JUEYUANTAO
Xuất xứ: China
-12% Cảm biến dòng CS600B

Cảm biến dòng CS600B-4V

250.000 220.000
Qty: Hộp 5 cái
Thương hiệu: Chieful
Xuất xứ: China
-8% chụp khí 350a pana

Chụp khí 350A Gas Nozzle

95.000125.000
Qty: Hộp 5 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-18% Chụp khí 350A Hanto Korea

Chụp khí 350A Hanto Korea

34.000 28.000
Qty: Hộp 20 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-13% chụp khí 36kd gas nozzle

Chụp khí 36KD Gas Nozzle

160.000 140.000
Qty: Hộp 5 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-8% Chụp khí súng hàn mig 500a

Chụp khí 500A Gas Nozzle

130.000170.000
Qty: Hộp 5 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-8% Gas nozzle 500A hanto

Chụp khí 500A Hanto Korea

70.000 65.000
Qty: Hộp 20 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-5% Chụp khí 501D -Gas nozzle

Chụp khí 501D – Gas Nozzle

46.000 44.000
Qty: Bịch 5 cái
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-12% Cổ cong 350A - 500A panasonic

Cổ cong 350A – 500A Swan Neck

40.00045.000
Thương hiệu: Get Star Weld
Xuất xứ: China
-15% swan neck 350a hanto

Cổ cong 350A Hanto Korea

105.000 90.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-14% swan neck 500a hanto

Cổ cong 500A Hanto Korea

110.000 95.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-2% Cổ cong 501D súng hàn Mig

Cổ cong 501D – Swan neck

350.000 345.000
Qty: Bịch 2 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China
-8% Cổ cong 350A ILHUNG

Cổ cong Flexible 35N ILHUNG

520.000 480.000
Qty: Hộp 10 cái
Thương hiệu: ILHUNG
Xuất xứ: Korea
-13% Cò súng hàn CO2

Cò súng hàn Mig/Co2 Hanto

16.000 14.000
Qty: Bịch 10 cái
Thương hiệu: Hanto
Xuất xứ: Korea
-19% Con lăn tải dây hàn kiểu Binzel

Con lăn dây hàn Binzel

60.00065.000
Qty: Hộp 10 cái
Thương hiệu: No Brand
Xuất xứ: China