• Chúng tôi có gần như đầy đủ vật tư về Hàn Mig. Phụ kiện, linh kiện máy hàn.
  • Các loại Mỏ – súng hàn Mig từ 350A – 500A, với các kiểu kết nối khác nhau như: kiểu pana, kiểu KD, kiểu OTC…, chiều dài từ 3M đến 5M.
  • Các loại linh kiện máy hàn Mig: bo mạch điện tử, phụ kiện bộ cấp dây.
-21% contact tip 1.2mm

Béc hàn Mig 1.2mm – Contact tip

10.000 8.500 15%
Xuất xứ: Korea
-20% béc hàn mig 36kd

Béc hàn Mig 24KD – 36KD

10.000 8.000 20%
Xuất xứ: China
-29% béc hàn mig 350a Cucrzr

Béc hàn Mig 350A CUCRZR

70.000 48.000 31%
Xuất xứ: China
-15% béc hàn tự động SUB

Béc hàn tự động SUB 4.0mm

90.000 70.000 22%
Xuất xứ: China
-15% Biến trở chiết áp đơn 5K

Biến trở đơn 5K TOCOS B502

105.000 90.000 14%
Xuất xứ: China
-13% Bộ cấp dây máy hàn Mig/CO2 350A/500A Panasonic Xám

Bộ cấp dây máy hàn Mig 500A Pana

2.050.000 1.800.000 12%
Xuất xứ: China
-8% Bo mach điều khiển KRii-500A

Bo mạch máy hàn KRII 500A

1.350.000 1.250.000 7%
Xuất xứ: China
-20% insulator hanto

Cách điện 350A – 500A Hanto

15.000 12.000 20%
Xuất xứ: Korea
-27% Cách điện 350A

Cách điện 350A – Insulator

15.000 11.000 27%
Xuất xứ: China
-13% Cách điện 500A

Cách điện 500A – Insulator

16.000 14.000 13%
Xuất xứ: China
-12% Cảm biến dòng CS600B

Cảm biến dòng CS600B-4V

250.000 220.000 12%
Xuất xứ: China
-12% chụp khí 350a pana

Chụp khí 350A Gas Nozzle

22.000 20.000 9%
Xuất xứ: China
-15% Chụp khí 350A Hanto Korea

Chụp khí 350A Hanto Korea

35.000 30.000 14%
Xuất xứ: Korea
-13% chụp khí 36kd gas nozzle

Chụp khí 36KD Gas Nozzle

32.000 28.000 13%
Xuất xứ: China
-7% Chụp khí súng hàn mig 500a

Chụp khí 500A Gas Nozzle

30.000 28.000 7%
Xuất xứ: China
-8% Gas nozzle 500A hanto

Chụp khí 500A Hanto Korea

70.000 65.000 7%
Xuất xứ: Korea
-12% Cổ cong 350A - 500A panasonic

Cổ cong 350A – 500A Swan Neck

45.000 40.000 11%
Xuất xứ: China
-15% swan neck 350a hanto

Cổ cong 350A Hanto Korea

105.000 90.000 14%
Xuất xứ: Korea
-14% swan neck 500a hanto

Cổ cong 500A Hanto Korea

110.000 95.000 14%
Xuất xứ: Korea
-8% Cổ cong 350A ILHUNG

Cổ cong Flexible 35N ILHUNG

520.000 480.000 8%
Xuất xứ: Korea
-20% Cò súng hàn CO2

Cò súng hàn Mig/Co2 Hanto

15.000 12.000 20%
Xuất xứ: Korea
-19% Con lăn tải dây hàn kiểu Binzel

Con lăn dây hàn Binzel

75.000 60.000 20%
Xuất xứ: China
-4% Con lăn dây hàn Daihen - White

Con lăn dây hàn Daihen Korea

145.000 125.000 14%
Xuất xứ: Korea
-7% Con lăn dây hàn rãnh răng cưa, Lincoln type

Con lăn dây hàn rãnh răng cưa

160.000 150.000 6%
Xuất xứ: China
-11% Con lăn tự động SUB

Con lăn dây hàn tự động SUB

140.000 120.000 14%
Xuất xứ: China