Chụp khí 350A Gas Nozzle

95.000 -125.000 100.000 -135.000 

  • Type: Pana 350A
  • L= 73mm
  • Đóng gói: 05 Ea/Box
  • Thương hiệu: Get star Weld
  • Xuất xứ: China

Xem thêm

Hỗ trợ online