Cắt kim loại

Cắt kim loại bằng plasma

Công nghệ cắt kim loại bằng Plasma

Lịch sử hình thành công nghệ cắt kim loại bằng plasma Phương pháp, kỹ thuật cắt kim loại bằng plasma được phát triển vào năm 1960 và năm 1980 nổi lên như một phương pháp hữu hiệu cho công việc cắt kim loại như: cắt các tấm thép lá và thép tấm. Nó tạo ít…

Đọc tiếp